the Liberal Party ticket to vote

  1. Lily Avilla
    May 10, 2010 at 6:16 pm

    I did”nt vote all candidate of Liberal party. Masyado kayong mayayabang lalo na yung Noynoy na yan, wala naman sya karapatan maging presidente. mahina ang ulo at walang nagawa sa ilang taong panunungkulan. mahiya ka naman pinapasweldo ka namin walang accomplishment……

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: