Home > 2010 philippine presidential election, Nicanor Perlas, presidentiables > Tayong Lahat ang Sagot! Likhain ang bagong Pilipinas kasama si Nicanor Perlas!

Tayong Lahat ang Sagot! Likhain ang bagong Pilipinas kasama si Nicanor Perlas!

Mahilig tayong maghanap ng “superhero” o ng tagapagligtas. Paborito natin ang mga kuwentong nananaig ang mabuti, magiting, malakas at may busilak na kalooban laban sa masasamang kampon ng kadiliman. Aminin man natin o hindi, hinahanap natin ang ganitong mga uri ng kuwento sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lamang sa sinehan, telebisyon o mga aklat.

Kaya hindi nakapagtataka na dalawa ang karaniwang reaksyon sa pag-anunsyo ni Nicanor Perlas ng kanyang hangaring maging pangulo ng bansa — “sino siya at ano ang kakayahan niya para maging tagapagligtas ng Pilipinas?” o “siya na nga ang tagapagligtas na hinihintay natin!

Ngunit ito ang masaklap at masayang katotohanan. Hindi siya ang tagapagligtas. Hindi ang mga pangako niya ang makapagpapabago ng ating lipunan. Hindi ang katalinuhan, kabutihan, at kakayahan niya ang magdadala sa atin sa kasaganahan at karangalang hinahangad natin para sa ating bayang Pilipinas.

Masaklap dahil mahirap tanggapin na kailangan na nating baguhin at palitan ang kaisipang ito, isang kaisipang matagal nang bagahe ng bawat Pilipino, isang tanikalang pumipigil sa atin upang maging tunay na malaya at magaling!

Masaya at totoo na wala sa labas, at wala sa iba ang hinahanap nating tagapagligtas. Ito ay nasa bawat isa sa atin.

Bawat isa sa atin ang magliligtas sa bayang ito. Tayong lahat ang sagot. Ang pagbabago ng bawat isa, ng bawat Pilipino ang magbabago sa buong Pilipinas.

Ang pagpanig ng bawat isang Pilipino sa katotohanan ang papawi sa kasinungalingan at kabalintunaan na nananaig sa Pilipinas ngayon.

Ang kabutihan ng bawat isang Pilipino sa kanyang kapwa Pilipino, at kapwa Tao ang magwawaksi sa kabuktutan at kasamaang nakikita at nararanasan natin sa Pilipinas, at sa Mundo ngayon.

Ang pagpapanatili ng kagandahan ng ating Inang Lupa, at ang pagpapahalaga sa lahat ng nabubuhay ang magwawaksi sa masukal, mabaho, at nanlilimahid na kapaligirang ating ginagalawan ngayon.

At kung mauunawaan ng bawat isang Pilipino na walang katumbas na salapi ang kanyang dangal bilang isang tao, hindi siya tatanggap ni isang sentimo upang ipagkanulo ang kanyang karangalan. Oo, hindi nakakain ang dangal ngunit ang pagkaing mula sa marumi sa kalaunan ay magiging lason na nakamamatay.

At kapag lahat ng ating ginagawa, maliit man o malaki ay ating babaguhin upang umayon sa kung ano para sa atin ang tunay na marangal, sa isang iglap ay makikita natin ang pagbabago ng ating mga buhay, ng ating mga pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan, kapiligiran, at ng sambayanang Pilipino. At ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino ay malayang maipamamalas natin sa buong mundo.

Ngayon pa lang ay simulan na natin ang pagbabago. Hindi natin kailangan ng tagapagligtas. Ngunit kasama tayo sa sagot upang iligtas at baguhin ang Pilipinas.

Si Nicanor Perlas ay isa rin sa atin. Isang Pilipino na hinihikayat tayong akuin ang ating responsibilidad bilang Pilipino. Nais niya ring makita ang bagong Pilipinas na sama-sama nating lilikhain. At kasama natin siya sa paglikha nito.

Halina’t panghawakan ang ating mga kapangyarihan, ang tunay na kapangyarihang nagmumula sa ating kalooban. Bawat isa, tayong lahat ang sagot!

Janneke “Nex” Agustin
Pilipino, NP Volunteer

 1. Dan Rivero
  August 25, 2009 at 1:47 pm

  Demokrasya
  Prof. Dan Rivero

  Ang bayang naging tulog, bibig naging kimi;
  Ay namula’t, nagising at nagsalitang muli;
  Sa paglisan ng isang taong minsa’y tumindig;
  Laban sa rehimeng sa baya’y nagpatahimik;
  Mga karapatang sagrado matagal na siniil.

  Kanyang asawa pinatay na walang laban;
  Bitbit lamang ang hangad para sa kalayaan;
  Para sa sambayanang uhaw sa kapayapaan;
  Tungo sa tunay na kaunlaran nitong ating bayan;
  Sa ilalim ng katotohanan, pag-ibig at katarungan.

  Subali’t hindi naduwag itong abang biyuda;
  Sa halip ay tumayo at humarap sa masa;
  Baya’y nagkaisa’t tumalima sa panawagan nya
  Na labanan ang pagkamakasarili at pagpapasasa;
  Ng isang diktador, pamilya nya’t oligarkiya.

  Kalayaa’y natamo dalawang dekada ng lumipas;
  Nang ang diktador at alipores niya’y umalpas;
  Taumbaya’y nagsimula sa isang panibagong bukas
  Sa gabay ng lider na namuno sa pag-aaklas;
  Ang demokrasya’y nakamtan muli sa wakas.

  Nguni’t sa paglipas ng taon, tila may nagbago;
  Ang kalayaan at demokrasya na ating natamo—
  Ay nabale-wala at ngayo’y inaabuso;
  Ng mismong mamamayan lalo na sa liderato;
  Masasayang na lang ba ang ipinaglaban dito?

  Para bagang isang bulkan ang bayan kong sinilangan;
  Madalas ang hidwaan, paminsa’y nagpuputukan;
  Mga lider ng pamahalaan gayun din ang mamamayan;
  Kailan ba matatapos yari itong kaguluhan;
  At magigising ang bayan sa kawalang paki-alam?

  Ganito ba ang mukha ng demokrasya sa ‘ting bansa?
  Na ang mga lider ay walang malasaki’t sa kapwa?
  Na sa tuwing halalan lang sila naalala?
  Kaawa-awa naman ang mga maralita’t dukha;
  Sa yaman at posisyon ang ilan ay nagpapasasa.

  Tayo ng kumilos, baguhin ang pananaw;
  Ating tahakin ang landas, gabay ng bagong araw;
  May pag-asa pa ang bayan, liwanag ay tanaw;
  Itaguyod, ipaglaban kalayaang ating sigaw;
  Demokrasya ng bayan huwag muling pumanaw.

 2. August 26, 2009 at 8:30 pm

  Kaya panahon na para pumili ng tunay na lider na magmamalasakit sa bawat Filipino. Ginhawa ng Pilipinas, PERLAS Tayong Lahat!

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: