Le Circe

Sa Wikang Pranses, ito ay “Ang Bilog”
Mamahaling restorant, pagkai’y nakakabusog;
Matatagpuan sa siyudad ng Nueba York;
Mga mayayaman at sosyal ito ay dinudumog.

Isang araw ang Pangulo ay dumayo;
Sa Estados Unidos, bayan ng mga Amerikano;
Kasama ang piling opisyal ng ating gubyerno;
Maging ang ilan sa pamilya, pati ang Unang Ginoo.

Isang milyong piso ang nagastos sa hain;
Mga pagkaing masasarap, pati mga inumin;
Libre ng isang Kongesman para daw gunitain;
Anibersaryo ng Unang mag-asawa, pag-ibig na taimtim.

Subali’t bakit naging isyu ang pagsasalu-salo?
Sinasabing ito’y maluho at napakagarbo;
Para sa mga lider, pulitiko’t pinuno;
Ng bayang naghihirap at nagsasakripisyo.

May nagsasabi na maliit lamang ang ginasta;
Dahil ito ay angkop sa Pangulong bumibisita;
Upang makausap at makita si Pangulong Obama
Na matagal rin nyang hinahabol sa bansang Amerika.

Wala namang masama kung kumain ng magarbo;
Kung ang salapi ay galing sa sariling kayod;
Ibang usapin na kung ang opisyal ng gobyerno;
Pinanggagastos sa luho galing sa buwis ng tao.

Huwag sanang masamain itong aking tulain;
Nilalahad ko lang tunay kong damdamin;
Hangga’t ang karamiha’y gutom at walang maihain;
Kahit sa payak, masustansya at disenteng pagkain.

Nawa’y huwag na sana tayong muling pauuto;
Na bilugin muli ang utak nating lito;
Sa kasinungalingan ng ilan sa mga namumuno;
Magising na nawa tayo at magpakatotoo.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: